Nhà thi đấu thể dục thể thao

Tên DA: Nhà thi đấu thể dục thể thao Đà Nẵng

Địa chỉ: Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Sở VHTDTT Đà Nẵng

Hạng mục: Cấp điện, điện chiếu sáng ngoài nhà

10