Cảng Sơn Dương Formosa, Hà Tĩnh (Giao đoạn III)

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư : Cảng Sơn Dương Formosa, Hà Tĩnh (Giao đoạn III)
Địa chỉ : Hà Tĩnh, Việt Nam
Năm thực hiện : 2017
Đơn vị thi công : Mec Vietnam - Anchigroup
Sản phẩm : Thiết kế, giám sát chế tạo lắp đặt hệ thống băng tải di động bốc hàng dời lên tàu – Mobile Ship Loader- MSL800/50-03 (than cốc, quặng, dăm gỗ, thạch cao), năng suất 800 tấn/ giờ, cỡ tầu 50.000 DWT. Chủ trì: ThS Nguyễn Tiến Nam- Bộ môn Máy Xây dựng, Đại học Xây dựng

Dự án khác