Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Tên DA: Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng

Địa chỉ: 124 Nguyễn Đức Cảnh – Lê Chân – Hải Phòng
Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Hàng Kênh

Hạng mục: Di chuyển TBA hiện có và lắp đặt bổ sung MBA 2000kVA

 1