Dự án LG Electronics Việt Nam

Tên dự án : Nhà máy LG Electronics Việt Nam

Địa chỉ : Khu CCN Tràng Duệ – Hải Phòng

Chủ đầu tư : LG Electronics Việt Nam

Hạng mục : Nhà Văn phòng, nhà để xe, cột cờ

  Untitled3LG1