Dự án LG Inotek Hải Phòng

Tên Dự án : Nhà máy LG inotek – LEG Hải Phòng

Địa chỉ : KCN Tràng Duệ

Chủ đầu tư : Công ty TNHH xây dựng Samwoo Vietnam

Hạng mục : Thi công lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ và báo cháy

z615875261031_09fbf214c72f733ed98e641879b2e4a3 z615875323243_29f3710f6f69e9f71e2468943b420249z615884047742_b6ec457f7f17ab4dbef5a3b61018e286 z615884085726_da0805305434d84342657ee3dedec13b z615884159284_131b2cc79a7a9ff8f1bb6294bc203ab8 z615883998577_c33426e8ef28b90a9ca93517d3b8e049

z615851879988_f7b70fc16f429adf682f1f76914705acz615851838790_e76d993b28e8a745b96f1e1ae75d8ad1z615851968929_f1c6ce1d3d653bf05fca5fbfd4ec9adfz615851916974_776fcff4ae1f95fa8c83648279c67bca