Nhà máy Samsung Thái Nguyên

 

Tên DA: Hệ thống thoát nước mặt bãi để xe và khuôn viên Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Bình – Phổ Yên – Thái Nguyên

Thầu chính : Công ty TNHH Dong Eun Engineering Vina

Hạng mục: Thi công lắp đặt hệ thống  điện, nhà SET factory

6 5 4 3

Tên DA: Nhà máy sản xuất điện tử Sam Sung tại Thái Nguyên (Tổ hợp SEVT  Yên Bình – Thái Nguyên)
Địa chỉ: Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên
Chủ đầu tư : Sam sung Electric Viet Nam

Thầu chính : Công ty TNHH Dong Eun Engineering Vina

Hạng mục: Thi công hệ thống điện

NN PP tttttyJJ sssYY

 

ss