Chế tạo và cung cấp máy phát điện

Tên DA: Chế tạo và cung cấp 08 bộ làm mát máy phát thuỷ điện

Địa chỉ: Khu 8 – Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
Chủ đầu tư : Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Hạng mục: Chế tạo và cung cấp 08 bộ làm mát máy phát thuỷ điện- Nhà máy thuỷ điện Thác Bà

mntd nm thuy điện nmtđ