Nhà máy nhiệt điện mông dương 2 - Đang thực hiện

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư : Nhà máy nhiệt điện mông dương 2 - Đang thực hiện
Địa chỉ : Phường Mông Dương, thị xã Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh, Việt Nam
Năm thực hiện : Đang thực hiện
Đơn vị thi công : Mec Vietnam -Coma68
Sản phẩm : Thiết bị vớt rác cửa nhận nước nhà máy nhiệt điện

Dự án khác