Thủy điện Nậm Na

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư : Thủy điện Nậm Na
Địa chỉ : Mù Cang Chải, Yên Bái
Năm thực hiện : 2008
Đơn vị thi công : Coma6
Sản phẩm : Coppha trượt thi công đường hầm đường kính 3,8 m. Thiết kế: ThS. Nguyễn Tiến Nam & TS. Nguyễn Văn Tịnh - Bộ môn Máy Xây dựng, Đại học Xây dựng

Dự án khác