Trạm bơm Yên Nghĩa, Hà Nội

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư : Trạm bơm Yên Nghĩa, Hà Nội
Địa chỉ : Yên Nghĩa, Hà Nội
Năm thực hiện : 2018
Đơn vị thi công : Mec Vietnam - Cơ khí Thăng Long
Sản phẩm : Thiết kế máy vớt rác tự động cho Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa (2018) Chủ trì: ThS. Nguyễn Tiến Nam- Bộ môn Máy Xây dựng, Đại học Xây dựng

Dự án khác