Tủ điện các loại

tủ máy cắt, tủ cầu dao trung thế hợp bộ

tủ máy cắt, tủ cầu dao trung thế hợp bộ

 

tủ máy cắt hạ thế, tủ phân phối, tụ bù hạ thế

tủ máy cắt hạ thế, tủ phân phối, tụ bù hạ thế

 

tủ điều khiển ATS, tủ trung gian

Tủ điều khiển ATS, tủ trung gian

 

biến dòng trung thế 24KV-35KV(TI-TU)

bcee5880-cc15-4957-a538-997309d98752